Kurzy

Individuální kurz


Individuální lekce jsou upravené potřebám a rychlosti studenta. Jsou vhodné jak pro ty, kteří mají s italštinou zkušenosti a chtějí navázat na své znalosti, tak pro ty, kteří se s italštinou teprve seznamují a chtějí si zvolit vlastní rychlost a intenzitu výuky.  

Konverzace s rodilým mluvčím

Vhodné pro studenty, kteří chtějí již mají zkušenosti s italštinou a chtějí získat větší sebedůvěru v mluveném projevu.

Intenzivní kurz

 

Kurz je zaměřen pro studenta, který si přeje co nejdříve osvojit či zdokonalit svou italštinu. Ať za účelem pracovního pohovoru, dovolené či budoucí zkoušky.

Kurz pro děti

Kurz je určen pro děti od 8-14 let, obsahuje 12 lekcí. Jednotlivé lekce trvají 45 minut a součástí jsou výukové materiály. Hodiny jsou uzpůsobeny tak, aby děti bavily a zároveň si z nich odnesly co nejvíce vědomostí. 

E - learning

E-learning je zábavný výukový model, který se zaměřuje spíše na samostatnou práci studenta. Student dostává výukové materiály vždy na následující týden. Domácí úkoly obsahují poslech, četbu i gramatická cvičení a jsou následně kontrolovány lektorem při videohovoru, telefonicky či emailem tak, aby se student seznámil s případnými chybami a byly mu tak ihned vysvětleny. 

 

 

Pojďte si procvičit svou italštinu

Procvičte si svou italštinu na našich gramatických cvičeních.