Gramatická cvičení

Procvičte si
svou italštinu

Člen určitý – jednotné číslo

Přiřaďte k podstatnému jménu správný člen

Člen určitý – množné číslo

Přiřaďte k podstatnému jménu správný člen

Časování sloves – presente indicativo

Dosaďte správný tvar slovesa pro osobu a číslo 

Časování sloves – passato prossimo

Doplňte do věty chybějící sloveso v minulém čase

Nepravidelná slovesa

Časování nepravidelných sloves