NEBOJTE SE ČÍST
V ITALŠTINĚ!

Čtení beletrie v italštině se vůbec nemusíte obávat. Většina lidí má dojem, že na přečtení knihy v originálním jazyce je zapotřebí vyšší úroveň znalosti daného jazyka. Opak je pravdou. Pro přečtení a pochopení vám stačí znát v průměru 300 slov, která se v knize velmi často stále dokola opakují. To ovšem mnohdy neplatí pro filozofická, historická či technická díla.

 

Pokud si nejste jisti, že byste měli na danou knihu dostatečnou slovní zásobu, zkuste se řídit tímto pravidlem – pokud je v odstavci 8 slov, které znáte a pouze 2 nebo 3, které neznáte, pak je ta knížka pro vás vhodná. Pokud je těch neznámých slov vícero, tak je její slovní zásoba pro vás prozatím obtížnější a raději byste měli s výběrem ještě pokračovat. 

 

Hodně studentů si čte velmi pečlivě, to znamená, že se snaží překládat každé neznámé slovo. Tento způsob ale mnohé z nich po nějaké době natolik otráví, že knihu nedočtou ani po roce.  Zkuste se namísto toho řídit vlastním instinktem, snažit se pochopit neznámé slovo z kontextu a po slovníku sáhnout až jen v nezbytných případech. V takových, kdy vám neznámé slovo zabrání v pochopení celkového znění. Pokud se nechcete připravit o výrazy, které neznáte, můžete si je podtrhnout a vyhledat později. 

 

Je také důležité si jednou za čas číst nahlas a tím procvičovat výslovnost

Zkuste si také v průběhu čtení zapisovat poznámky či myšlenky, které vás při četbě napadnou. Budete si tak trénovat nejen porozumění textu, ale také psaní. 

 

Můžete vyzkoušet i audioknihy, které hrají velmi důležitou roli při osvojování výslovnosti zejména pro začátečníky či mírně pokročilé. Jelikož se slova v knize budou neustále opakovat, procvičíte tím i vaši paměť, která si tak daná slova snáze zapamatuje. Při poslechu ale dbejte na to, abyste poslouchali aktivně. Jinými slovy poslech audioknihy při každodenním úklidu nebo vaření nebude mít takové účinky, jako když se budete vědomě soustředit a snažit se co nejvíce knihu pochopit. 

 

Jednou ze zásadních věcí je si vyhradit čas na četbu či poslech každý den byť jen na 5 nebo 10 minut. Toto pravidlo je důležité pro větší kontakt s daným jazykem – ve vašem případě s italštinou. Snáze si osvojíte výslovnost, lépe si zapamatujete neznámé výrazy a v neposlední řadě se vám zvýší sebevědomí při mluveném projevu. A o to tady jde 🙂

 

Takže, pokud se chcete naučit italsky, rozhodně nezapomínejte na čtení či poslech knih.